Konkurs SKO

KONKURS - Quiz dla członków SKO

1.Co oznacza skrót SKO?

2.Czyj wizerunek umieszczony jest na banknocie 10 zł?

3.Jak się nazywa waluta Unii Europejskiej?

4.Co oznacza skrót BS?

5.Kto jest prezesem BS w Rabie Wyżnej?

6.Jak nazywa się dokument obecnie zastępujący pieniądze?

7.Czyj wizerunek umieszczony jest na banknocie 100 zł?

8.Na jakim banknocie widnieje wizerunek Kazimierza III Wielkiego?

9.Co to jest konto bankowe?

10.Co to jest banknot?

Odpowiedzi na pytania możesz doręczyć osobiście p. Urszuli Pietrzak lub p. Jolancie Kulak – opiekunkom SKO do dnia 15 marca 2009 r. Spośród poprawnych odpowiedzi wyłonimy i nagrodzimy zwycięzców. Quiz przeznaczony jest tylko dla członków SKO przy Szkole Podstawowej w Rabie Wyżnej.

Opiekunki SKO

11 lutego 2009 10:05:49 CET, mgr Jolanta Kulak, Konkursy