Zestaw podręczników do kształcenia ogólnego na rok szkolny 2014/2015

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

„Kolekcja przedszkolaka” Roczne przygotowanie do szkoły pięciolatki plus. Zestaw podstawowy M. Koszałka, A. Sosnowska, M. Prądzyńska, K. Jakubowska, A. Pawłowska-Niedbała, D. Kucharska, M. Pietrzak; Wyd. Nowa Era

Religia

„Jesteśmy dziećmi Bożymi” ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, s. D. Pawłowska; Wyd. Św. Stanisława – Kraków; nr podręcznika AZ-03-01/10-KR-16/13

KLASA I

NASZ ELEMENTARZ, ĆWICZENIA DO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ORAZ PODRĘCZNIK I ĆWICZENIA DO JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z DOTACJI CELOWEJ.

Religia

„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski; Wyd. Św. Stanisława, Kraków; Nr AZ-11-01/10-KR-2/12 (TYLKO ĆWICZENIA)

KLASA II

NASZ ELEMENTARZ, ĆWICZENIA DO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ORAZ PODRĘCZNIK I ĆWICZENIA DO JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z DOTACJI CELOWEJ.

Religia

„Kochamy Pana Jezusa” ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski; Wyd. Św. Stanisława, Kraków;
Nr KR-12-01/10-KR-10/13 (TYLKO ĆWICZENIA)

KLASA III

Edukacja wczesnoszkolna

„NOWE JUŻ W SZKOLE”. Klasa 3, Pakiet (podręczniki i zeszyty ćwiczeń + wycinanka) Autor zbiorowy, Wyd. Nowa Era; Nr ewidencyjny 56/6/2011

Język angielski

SUPER SPARKS, P.A. Davies, C. Graham, M. Szpotowicz, M. Szulc-Kurpaska Magdalena Szpotowicz, Oxford University Press Polska S z o. o.; Nr dop. 638/3/2014

Religia

„Przyjmujemy Pana Jezusa” ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski; Wyd. Św. Stanisława, Kraków;
Nr KR-13-01/10-KR-4/14 (TYLKO ĆWICZENIA)

KLASA IV

PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA Z DOTACJI CELOWEJ - Wydawnictwo WSiP (oprócz religii):

Język polski

„Słowa z uśmiechem” E. Horwath, A. Żegleń, Nr dopuszczenia 551/5/2014

Historia i społeczeństwo

Klucz do historii. Podręcznik do historii i społeczeństwa, W. Kalwat, M. Lis, Nr dop. 510/1/2012/2014

Plastyka

Plastyka, S.K. Stopczyk, Nr dop. 406/1/2011/2014

Przyroda

Przyrodo, witaj! E. Gromek, E. Kłos, W. Kofta, E. Laskowska, A. Melson; Nr dop. 530/1/2012

Muzyka

„Klucz do muzyki”, A. Sołtysik, U. Smoczyńska, K. Jakóbczak-Drążek, nr. dop 406/1/2011/2014

Matematyka

„Matematyka wokół nas”, H. Lewicka, M. Kowalczyk, nr dop. 275/1/2010/2014

Język angielski

TODAY! 1, D. Todd, T. Thompson, E. Stiles, S. Zervas, Wyd. PEARSON, Nr dop. 669/1/2013/2014

Zajęcia komputerowe

Lekcje z komputerem, w. Jochymczak, I. Kzajewska-Kranas, W. Kranas, Nr dop. 453/1/2012/2014

Zajęcia techniczne

„Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa. Zajęcia techniczne”, B. Bogacka-Osińska, D. Łazuchiewicz, nr dop. 496/1/2012/2015

Religia

„Słuchamy Pana Boga” (TYLKO podręcznik), ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski; wyd. Św. Stanisława, Kraków; Nr podręcznika: AZ-21-01/10-KR-3/12

KLASA V

Język polski

"Słowa na start" Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy V szkoły podstawowej, cz I i II; A. Wojciechowska, A. Marcinkiewicz, Wyd. Nowa Era; nr dopuszczenia 338/3/2013

„Słowa Na start!” Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla kl. V szkoły podstawowej, M. Derlukiewicz, Wydawnictwo Nowa Era, Nr dopuszczenia: 338/4/2013

Historia i społeczeństwo

„Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy V szkoły podstawowej - G. Wojciechowski; ćwiczenia – Tomasz Maćkowski; wyd Nowa Era; Nr dop.443/2/2013

Plastyka

„Do Dzieła!” Podręcznik do plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej J. Lukas, K. Onak Wyd. Nowa Era; Nr dop. 326/2011 (kontynuacja z kl. 4)

Przyroda

Przyrodo, witaj! Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej; Autorzy: Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson; wyd. WSiP; Nr dopuszczenia 530/2/2013

Zeszyt ćwiczeń do klasy 5; Zajęcia warsztatowe do kl. 5; Atlas do przyrody; Wyd. WSiP, Nr dop. 530/2/2013

Religia

„Wierzymy w Pana Boga” (TYLKO podręcznik), ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski; wyd. Św. Stanisława, Kraków; Nr podręcznika: KR-22-01/10-KR-11/13

Muzyka

MUZYKA 4-6 „Odkrywamy na nowo”; Rykowska Małgorzata, Szałko Zbigniew; podręcznik i zeszyt ćwiczeń wyd. OPERON nr. dop 374/2011 (kontynuacja z klasy 4)

Matematyka

Matematyka wokół nas – Podręcznik dla szkoły podstawowej, klasa 5 + zeszyty ćwiczeń; H. Lewicka, M. Kowalczyk, wyd. WSiP; nr dopuszczenia 275/2/2010

Język angielski

I półrocze: SKY HIGH 1; Brian Abbs, Ingrid Freebairn, Liz Kilbey, Dorota Łoś-Sapiejewska; wyd. PEARSON
Central Europe Sp. z o.o ; nr dop:147/2/2009

II półrocze: SKY HIGH 2; Brian Abbs, Ingrid Freebairn, Liz Kilbey, Dorota Łoś-Sapiejewska; David Bolton; wyd. PEARSON Central Europe Sp. z o.o ; nr dop:147/3/2009

Zajęcia komputerowe

„Lubię to!” Michał Kęska; wyd. Nowa Era; MEN: 583/m/2012 (Kontynuacja z klasy 4)

Zajęcia techniczne

„Jak to działa?” Lech Łabęcki, Marta Łabecka Nowa Era MEN: 295/2010 (Kontynuacja z klasy 4)

KLASA VI

Język polski

„Słowa Na start!” Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla kl. VI szkoły podstawowej, M. Derlukiewicz, Wydawnictwo Nowa Era, Nr dopuszczenia: 338/5/2014

"Słowa na start" Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy VI szkoły podstawowej - część I i II;
A. Wojciechowska, A. Marcinkiewicz, Wyd. Nowa Era; nr dopuszczenia 338/6/2014

Historia i społeczeństwo

„Wczoraj i dziś”, Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy VI szkoły podstawowej - Grzegorz Wojciechowski; ćwiczenia – Tomasz Maćkowski; Wyd. Nowa Era; Nr dop. 443/3/2014

Plastyka

„Do Dzieła!” Podręcznik do plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej J. Lukas, K. Onak Wyd. Nowa Era; Nr dop. 326/2011 (kontynuacja z kl. 4)

Przyroda

Przyrodo, witaj! Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń do kl. 6, zeszyt warsztatowy do kl. 6; E. Gromek, E. Kłos, W. Kofta, E. Laskowska, A. Melson; Wyd. WSiP, Nr dopuszczenia 530/3/2014

Religia

„W kościele umacniamy wiarę” (TYLKO podręcznik), ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski; wyd. Św. Stanisława, Kraków; Nr podręcznika: KR-23-01/10-KR-5/14

Muzyka

MUZYKA 4-6 „Odkrywamy na nowo”; Rykowska Małgorzata, Szałko Zbigniew; podręcznik
i zeszyt ćwiczeń wyd. OPERON nr. dop 374/2011 (kontynuacja z klasy 4)

Matematyka

Matematyka wokół nas – Podręcznik dla szkoły podstawowej, klasa 6 + zeszyty ćwiczeń;
H. Lewicka, M. Kowalczyk, wyd. WSiP; nr dopuszczenia 275/3/2010

Język angielski

SKY HIGH 2; Brian Abbs, Ingrid Freebairn, Liz Kilbey, Dorota Łoś-Sapiejewska; David Bolton; wyd. PEARSON Central Europe Sp. z o.o ; nr dop:147/3/2009

Zajęcia komputerowe

„Lubię to!” Michał Kęska; wyd. Nowa Era; MEN: 583/m/2012 (Kontynuacja z klasy 4)

Zajęcia techniczne

„Jak to działa?” Lech Łabecki, Marta Łabecka Nowa Era MEN: 295/2010 (Kontynuacja z klasy 4)

26 czerwca 2015 17:40:36 CEST, mgr inż. Niżnik Adam, Dokumenty szkolne