Laboratoria Przyszłości

Nasza szkoła przystąpiła do programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Laboratoria przyszłości”.
Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 126 900 zł na zakup wyposażenia i pomocy naukowych.
Pozyskane w ramach programu środki w 83% zostały wykorzystane w 2021 roku. Pozostałą część rozdysponowaliśmy do końca sierpnia 2022r.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. misją programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).
Sprzęt zakupiony w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości będzie wykorzystywany w trakcie zajęć dydaktycznych w szkole jako pomoc i uzupełnienie form i środków podczas realizacji podstawy programowej przewidzianej w rozkładach materiału w klasach 1-3 oraz podczas realizacji podstawy programowej na lekcjach matematyki, przyrody i biologii, fizyki, techniki, informatyki i plastyki w klasach 4 – 8.

Aktualności

Skip to content