Konkurs Kutratoryjny „zaŚPIEWAJ i TY NIEPODLEGŁEJ! III edycja

 Rozśpiewana małoPOLSKA od Bałtyku aż do Śląska!”.

W dniach 12-13.10.2020r. w klasach szóstych przeprowadzono etap szkolny konkursu, mający
na celu wyłonienie dwóch podmiotów wykonawczych, których nagrania zostały zgłoszone do
głównego organizatora konkursu.
Komisja konkursowa w składzie:

 • mgr Mariola Chowaniec – muzyk (Szkoła Podstawowa w Rabie Wyżnej), Trener Wokalny
  Europejskiego Centrum Edukacji Wokalnej;
 • mgr Maria Sęk – muzyk (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tłuczani);
 • mgr Maria Rapacz – Piziak – historyk
  wyłoniła dwa utwory muzyczne wykonane w języku polskim w formie piosenki na podstawie
  kryteriów ujętych w regulaminie konkursu:
  a) dobór repertuaru (tj. nawiązanie do ważnych wydarzeń historycznych: wojny polsko-
  bolszewickiej, powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku, plebiscytu na Warmii, Mazurach
  i Powiślu, Zaślubin Polski z morzem),
  b) umiejętności wokalne lub /i umiejętność gry na instrumencie,
  c) dykcja,
  d) muzykalność,
  e) sceneria,
  f) rekwizyty,
  g) zastosowanie elementów patriotycznych,
  h) zastosowanie instrumentów muzycznych,
  i) pomysł na teledysk.

Konkurs „zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ III edycja! #Rozśpiewana małoPOLSKA od Bałtyku aż do
Śląska!” to wspólne przedsięwzięcie Wojewody Małopolskiego, Kopalni Soli „Wieliczka” S.A,
Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o., Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w
Wieliczce przy współudziale Małopolskiego Kuratora Oświaty, Agencji Mienia Wojskowego oraz
Akademii Muzycznej w Krakowie.

Filmy konkursowe laureatek etapu szkolnego: Gabrieli Urbaniak (klasa 6a) i Laury Haras (klasa 6c)
znalazły się w gronie 580 zgłoszeń z terenu całej Małopolski.
GRATULUJEMY UCZENNICOM!

Skip to content