Daily Archives: 22 / marzec

ZAPISY DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023 W celu zapisania dziecka do świetlicy należy złożyć kartę zgłoszenia oraz potwierdzenie zakładu pracy  rodziców   w sekretariacie szkoły lub u wychowawców świetlicy  do dnia 08.04.2022r. Po tym terminie nie zgłoszenia będą uwzględniane. Pierwszeństwo do zapisu mają uczniowie klas 1 i 2, których obojga […]
Skip to content