Author: Wioletta Antosiewicz - Gacek

Informujemy, że uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego nasza gmina została wybrana na Partnera do realizacji projektu Małopolski Program Wspierania Uczniów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze Europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego – CP4(f), […]
Zakończył się I etap remontu łazienek w Szkole Podstawowej w Rabie Wyżnej. Prace rozpoczęły się w styczniu 2024 r. Wyremontowano trzy łazienki, w tym jedną dla osób niepełnosprawnych.  Wykonano rozbiórkę przestarzałych boksów WC, wymieniono instalację wodociągowo – kanalizacyjną i elektryczną, wyrównano posadzki, zamontowano nowe drzwi, położono nowe […]
Nasza szkoła kolejny raz bierze udział w małopolskim projekcie „Już pływam”, w ramach którego 25 uczniów z klas trzecich uczęszcza na zajęcia nauki pływania. Podczas 20 godzin pozalekcyjnych uczniowie nabędą umiejętności pływackich pod opieką  instruktora pływania. Miejscem realizacji projektu jest basen w Kompleksie „Beskid” w Spytkowicach. Głównym celem […]
Śtaś, uczeń drugiej klasy Szkoły Podstawowej w Rabie Wyżnej, został prawdziwym bohaterem. Uratował życie swojej prababci. Na apelu przedświątecznym postawy pogratulował Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rabce Zdroju bryg. Jacek Fic oraz Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Rabie Wyżnej dh Zbigniew Cieślik. Panowie wręczyli także chłopcu […]
Skip to content