Projekty

Przeprowadzając szereg działań wynikających z założeń projektu nasza placówka otrzymała CERTYFIKAT „Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo w roku szkolnym 2023/2024”. SOC wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej. W jego ramach nauczyciele, rodzice i uczniowie mogli uczestniczyć w serii webinariów i konferencji tematycznych oraz korzystać z licznych materiałów dostępnych dla […]
Informujemy, że uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego nasza gmina została wybrana na Partnera do realizacji projektu Małopolski Program Wspierania Uczniów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze Europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego – CP4(f), […]
Nasza szkoła kolejny raz bierze udział w małopolskim projekcie „Już pływam”, w ramach którego 25 uczniów z klas trzecich uczęszcza na zajęcia nauki pływania. Podczas 20 godzin pozalekcyjnych uczniowie nabędą umiejętności pływackich pod opieką  instruktora pływania. Miejscem realizacji projektu jest basen w Kompleksie „Beskid” w Spytkowicach. Głównym celem […]
Skip to content