Małopolski Program Wspierania Uczniów

Informujemy, że uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego nasza gmina została wybrana na Partnera do realizacji projektu Małopolski Program Wspierania Uczniów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze Europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego – CP4(f), Działanie 6.12 Edukacja – projekty Województwa Małopolskiego, Typ projektu A, komponent 2.

Jedną ze szkół, która będzie realizowała  program jest Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej.

Głównym celem przedsięwzięcia jest wsparcie uczniów, którzy mimo wysokiego potencjału nie uzyskują wyników na miarę swoich możliwości.

Nasza szkoła będzie mogła skorzystać ze:

  • szkoleń i wsparcia merytoryczno-metodycznego dla nauczycieli,
  • materiałów do diagnozy uczniów,
  • pomocy w procesie diagnozy uczniów, która zostanie przeprowadzona w szkołach przez naszych nauczycieli – szkolnych liderów projektu,
  • programów i scenariuszy zajęć dla uczniów zakwalifikowanych drogą diagnozy do warsztatów ogólnorozwojowych,
  • dodatkowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,
  • warsztatów i konsultacji dla rodziców dzieci,
  • możliwości zorganizowania wyjazdów edukacyjnych dla uczniów do miejsc służących rozwijaniu ciekawości świata i aktywności poznawczej.

logo

Skip to content