Spotkanie z żołnierzami Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa

16 kwietnia 2024 r. do Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej

przybyli: kapral Jakub Stopka, starszy szeregowy specjalista Dawid

Capała oraz szeregowy Karol Barański – żołnierze zawodowi z 6. Brygady Powietrznodesantowej z

Krakowa.

Goście opowiadali o swojej pracy, m.in. o tym, jakie cechy charakteru

i predyspozycje powinien mieć kandydat na żołnierza, na czym polega i jakie znaczenie ma

służba wojskowa. Przedstawili także ścieżkę kariery wojskowej.

Ponadto uczniowie dowiedzieli się, że żołnierze nie tylko bronią ojczyzny, ale też pomagają

w sytuacjach kryzysowych oraz biorą udział w misjach pokojowych i stabilizacyjnych poza

granicami kraju.

Żołnierze przyjechali wojskowym samochodem, który wzbudził olbrzymie

zainteresowanie. Przywieźli także ze sobą różne rodzaje broni i wyposażenia. Uczniowie

mogli przymierzyć hełm, kamizelkę, a także wziąć do ręki prawdziwy nieuzbrojony karabin.

Kapral Jakub Stopka z ogromnym zapałem opowiadał o różnych ciekawych sytuacjach

związanych ze służbą. Wyświetlił i omówił filmy z akcji i ćwiczeń. Uczniowie nie kryli, że to

bardzo ciekawy, lecz również niebezpieczny zawód.

Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze. O bardzo dużym

zainteresowaniu świadczyła liczba zadawanych przez dzieci pytań. Po takim przeżyciu, wielu

chłopców, ale i niejedna dziewczynka zamarzy o służbie wojskowej.

Spotkanie odbyło się w ramach doradztwa zawodowego.

Skip to content