Projekt „Już pływam”.

Nasza szkoła kolejny raz bierze udział w małopolskim projekcie „Już pływam”, w ramach którego 25 uczniów z klas trzecich uczęszcza na zajęcia nauki pływania.

Podczas 20 godzin pozalekcyjnych uczniowie nabędą umiejętności pływackich pod opieką  instruktora pływania.

Miejscem realizacji projektu jest basen w Kompleksie „Beskid” w Spytkowicach.

Głównym celem programu jest mądre i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego uczniów po zakończeniu zajęć lekcyjnych, promowanie aktywności ruchowej oraz upowszechnianie kultury fizycznej w regionie.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Skip to content