„Malowane biografie-moi Święci Przyjaciele”

Innowacja pedagogiczna „MALOWANE BIOGRAFIE – moi Święci Przyjaciele” była realizowana- zgodnie z założeniami – w drugim półroczu szkolnym, w czasie lekcji religii i na zajęciach pozalekcyjnych w grupie 92 uczniów klasy I a, II b, V a i V b.

W tym roku szkolnym omawialiśmy postać Św. Jadwigi- patronki naszej szkoły, stąd do głównych założeń innowacji należało:

Zapoznanie uczniów z postacią Świętej Królowej Jadwigi i wprowadzenie dzieci w świat wartości, które  reprezentowała,

Zachęcanie dzieci do naśladowania cnót patronów chrześcijańskich: postawy miłości do Boga i człowieka, chęci niesienia pomocy innym, pobożności i mądrości,

Kształtowanie u uczniów poczucia estetyki i piękna,

Rozbudzanie świadomości narodowej.

W tematyce innowacji znalazły się min.:

 Malowana biografia i zapoznanie z życiorysem Świętej Królowej Jadwigi za pomocą obrazów stworzonych na podstawie filmu „Aureola od Stanisława do Karola”.

Gra dydaktyczna utrwalająca poznane informacje o Świętej.

Praca plastyczna, której tematem było ukazanie: „Czym zachwyciła mnie Królowa Jadwiga, czego chcę się od niej uczyć, w czym ją naśladować?”

Rodzinny Konkurs Plastyczny „Święta Jadwiga- królowa i Pani Wawelska”- którego celem było stworzenie figurki Św. Jadwigi w dowolnej technice plastycznej. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpiło również w dniu święta patronki szkoły.

Wycieczka do Krakowa –w czasie której uczniowie poznali historię, zabytki i tradycje tego miasta, jak również odwiedzili miejsca związane z życiem świętej Królowej Jadwigi.

Przedstawienie teatralne „Święta królowa Jadwiga- Pani piękna i pobożna…” – uczniowie w dniu patronalnego święta szkoły dali występ przed całą szkolną społecznością.

Zakładane cele innowacji zostały osiągnięte. Uczniowie w czasie zajęć pogłębili swą wiedzę na temat życia świętej Królowej Jadwigi, poznali historyczne miejsca z  którymi była związana, a także określili cnoty i postawy, których chcą się uczyć od swojej patronki.

 Ponadto dzieci rozwijały swe indywidualne zdolności i zainteresowania, oraz aktywność twórczą. Podejmowane działania sprzyjały integracji dzieci i ich rodzin a także rozwijały umiejętności współpracy, wzajemnej pomocy i dostarczały wielu przeżyć emocjonalnych, duchowych i estetycznych. Trzeba mieć nadzieję że słowa pójdą w parze z czynami, że Święta Jadwiga stanie się dla dzieci prawdziwą przyjaciółką w ich drodze do świętości.

Add your thoughts

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content