English Drama Club czyli zajęcia językowo-teatralne.

W innowacji „English Drama Club” czyli w zajęciach teatralnych z j. angielskiego brali udział uczniowie klasy 6b. od lutego 2022r. do czerwca 2022r.

W ramach innowacji realizowane były zajęcia teatralne mające na celu: przygotowanie uczniów do odbioru i tworzenia przedstawień teatralnych ,rozwijanie teatralnych zainteresowań uczniów, a także ich indywidualnych zdolności i umiejętności, pobudzanie twórczej ekspresji, budowanie poczucia własnej wartości, zdobywanie umiejętności pracy w grupie, prezentację przedstawienia dla społeczności szkolnej. Podczas zajęć z innowacji uczniowie przygotowali przedstawienie w j. angielskim pt. „Little Red Riding Hood”, czyli „Czerwony Kapturek”  które zostało wystawione dla uczniów klas III- VI. Uczniowie biorący udział w innowacji prezentowali nie tylko zdolności aktorskie, ale także wokalne. Ogromną rolę odegrały również dekoracje przygotowane przez nauczycieli oraz rekwizyty i kostiumy przyniesione przez uczniów. „Początkujący aktorzy” odnieśli ogromny sukces, usłyszeli mnóstwo pochwał i wyrazów uznania od swoich kolegów oraz nauczycieli. Obserwując postępy dzieci na zajęciach koła teatralnego oraz podczas przygotowanego przez nie przedstawienia, stwierdza się, iż uczniowie wzorowo odegrali powierzone im role. Po rozmowach z uczniami oraz nauczycielami można śmiało stwierdzić, iż ocena widzów była aprobująca. Zarówno występ uczniów na scenie, jak i stopień ich zaangażowania, a także poziom umiejętności językowych i stopień zintegrowania grupy były bardzo duże. Korzyści, jakie w wyniku innowacji odniosła szkoła są jednocześnie realizacją celów innowacji: tj. rozbudzono zainteresowanie uczniów teatrem oraz nastąpił również rozwój artystycznej osobowości ucznia.

Add your thoughts

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content