Innowacja pedagogiczna „Malowane biografie-moi Święci Przyjaciele” cz. II

Innowacja pedagogiczna „MALOWANE BIOGRAFIE – moi Święci Przyjaciele” była realizowana- zgodnie
z założeniami – w drugim półroczu szkolnym, w czasie lekcji religii godz. wychowawczej w grupie 55 uczniów klasy Va, Vb i Vc.

W tym roku szkolnym omawialiśmy postać Św. Stanisława- patrona naszej parafii, diecezji i ojczyzny.
Do głównych założeń innowacji należało:

Zapoznanie uczniów z postacią Świętego Stanisława i wprowadzenie dzieci w świat wartości,
które  reprezentował (wiara, odwaga, męstwo, miłość, poświecenie, mądrość, życie Dekalogiem…),

Zachęcanie dzieci do naśladowania cnót patronów chrześcijańskich: postawy miłości do Boga i człowieka, chęci niesienia pomocy innym, mądrości czy odważnego stawania po stronie słabszego,

Kształtowanie u uczniów poczucia estetyki i piękna,

Rozbudzanie świadomości narodowej.

W tematyce innowacji znalazły się min.:

Malowana biografia i zapoznanie z życiorysem Świętej Królowej Jadwigi za pomocą obrazów stworzonych na podstawie filmu „Aureola od Stanisława do Karola”.

Prezentacja multimedialna dzięki której poznali historyczne miejsca, wydarzenia i legendy związane ze Świętym patronem.

Quiz i  krzyżówka utrwalająca poznane informacje o Świętym Stanisławie

Rodzinny Konkurs Plastyczny „Święty Stanisław BM- patron mojej parafii”- którego celem było stworzenie pracy plastycznej w dowolnej technice, poświęconej naszemu Patronowi. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpiło w dniu święta patronki szkoły.

Zajęcia plastyczne w czasie których dzieci wyszyły swój  „Herb wartości” umieszczając na nim wybraną cechę, czy wartość,  którą chce naśladować wzorując się na Św. Stanisławie.

Spotkanie z Ks. Proboszczem w kościele parafialnym – uczniowie klas V uczestniczyli wraz z wychowawcami w spotkaniu z ks. Dariuszem Ostrowskim- Proboszczem parafii Św. Stanisława BM
w Rabie Wyżnej. W czasie tego wyjątkowego spotkania dzieci mogły przyjrzeć się i miejscom
i przedmiotom, do których na co dzień ma dostęp tylko służba liturgiczna. Dzieci miały także możliwość zobaczyć z bliska zakrystię, alby, ornaty, naczynia liturgiczne a nawet relikwie Św. Stanisława.

Zakładane cele innowacji zostały osiągnięte. Uczniowie w czasie zajęć pogłębili swą wiedzę na temat życia świętego Stanisława, poznali historyczne miejsca z  którymi był związany, a także określili cnoty i postawy, których chcą się uczyć od tego wyjątkowego patrona wyszywając je na swoim herbie wartości. Ponadto dzieci rozwijały swe indywidualne zdolności i zainteresowania, oraz aktywność twórczą. Podejmowane działania sprzyjały integracji dzieci i ich rodzin a także rozwijały umiejętności współpracy, wzajemnej pomocy i dostarczały wielu przeżyć emocjonalnych, duchowych i estetycznych. Miejmy nadzieję, że dzięki tej innowacji dzieci przekonały się że Św. Stanisław nie jest Świętym przeterminowanym, ale że każdy z nas może i dzisiaj brać z niego wzór i przykład do naśladowania.

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content