Pierwsza wizyta uczniów klas pierwszych w szkolnej bibliotece

Dzieci podczas pierwszej wizyty w bibliotece zapoznały się z regulaminem, zasadami korzystania z księgozbioru oraz pomieszczeniami biblioteki i czytelni. Podczas spotkania mowa też była o rozmieszczeniu książek na regałach, ich rodzajach i gatunkach oraz zasadach zachowania jakie obowiązują w takich miejscach. Niezwykle ważne było uwrażliwienie młodych czytelników na konieczność szanowania wypożyczonych książek, regularnego korzystania ze zbiorów biblioteki i wyrobienia nawyku czytania. Na zakończenie spotkania uczniowie wypożyczali książki, aby w domu przeczytać samodzielnie lub z pomocą dorosłych.

Skip to content