Nasza szkoła w ramach projektu: „Szkoła wspierająca wybór zawodu” bierze udział w cyklu spotkań dla nauczycieli pt. : „Odczarowujemy doradztwo zawodowe” organizowanych przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego wraz z : Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną p.n. „Krakowski Ośrodek Kariery”.  

Projekt ma za zadanie wsparcie przede wszystkim nauczycieli, którzy niejednokrotnie pełnią funkcje nie tylko pedagogów, ale także pierwszych doradców zawodowych a którzy mają wpływ na rozwój zainteresowań młodzieży danym przedmiotem i niejednokrotnie wspierają uczniów w procesie wyboru ich przyszłej drogi zawodowej.

Spotkania będą odbywać się przez 9 miesięcy (od października 2023 r. do czerwca 2024 r.) z częstotliwością raz w miesiącu – w ostatnią / przedostatnią środę danego miesiąca, w godzinach 16.30 – 18.00 w formule hybrydowej. Podczas spotkań pokazane zostanie doradztwo zawodowe w praktyce na 10 wybranych przedmiotach obowiązkowych w szkole (chemia, język polski, matematyka, fizyka, biologia, informatyka, plastyka, geografia, wychowanie fizyczne, historia). Prelegentami będą:  nauczyciel danego przedmiotu /mówca motywacyjny wiodący, nauczyciele, doradcy zawodowi, przedsiębiorcy, oraz rodzice.

.

Skip to content