Innowacja pedagogiczna „Malowane biografie- moi Święci Przyjaciele” cz. III

Innowacja pedagogiczna „MALOWANE BIOGRAFIE – moi Święci Przyjaciele” była realizowana w pierwszym półroczu szkolnym, w czasie lekcji religii w grupie 48 uczniów z klasy IVa i IV b.

W tym roku szkolnym omawialiśmy postać Św. Jana Pawła II, zaś do głównych założeń innowacji należało:

Zapoznanie uczniów z postacią Papieża Polaka i wprowadzenie dzieci w świat wartości, które  reprezentował,

Zachęcanie dzieci do naśladowania cnót patronów chrześcijańskich: postawy miłości do Boga i człowieka, wiary, przebaczenia, mądrości, wytrwałej modlitwy czy troski o innych,

 Kształtowanie u uczniów poczucia estetyki i piękna,

Rozbudzanie świadomości narodowej.

W tematyce innowacji znalazły się min.:

 Malowana biografia i zapoznanie z życiorysem Świętego Jana Pawła II za pomocą obrazów stworzonych na podstawie filmu z serii „Aureola od Stanisława do Karola”.

Quiz, krzyżówka, gry edukacyjne utrwalające poznane informacje o Świętym.

Szkolny Konkurs Literacko- Plastyczny „Św. Jan Paweł II we wspomnieniach mojej rodziny”

Praca plastyczna, której celem było stworzenie „wartościowej zakładki” z cytatem Świętego Papieża
i wybraną cechą, którą uczeń wybrał chcąc ją naśladować wzorując się na Świętym Janie Pawle II.

III Marsz Różańcowy

Zakładane cele innowacji zostały osiągnięte. Uczniowie w czasie zajęć pogłębili swą wiedzę na temat życia Świętego Jana Pawła II, poznali wydarzenia i miejsca, z  którymi był związany, a także określili cnoty i postawy, których chcieli się od Niego uczyć.

Podejmowane działania sprzyjały integracji dzieci i ich rodzin a także rozwijały umiejętności współpracy, wzajemnej pomocy i dostarczały wielu przeżyć emocjonalnych, duchowych i estetycznych. Tym, na co warto jeszcze podkreślić jest współpraca, jaką nawiązaliśmy ze szkołą z sąsiadującej gminy. Udało nam się przy tej okazji wymienić pracami –
„wartościowe zakładki”, które przekazaliśmy rówieśnikom ze Szkoły Podstawowej
im. Św. Jana Pawła II w Spytkowicach otrzymując od nich te, które oni dla nas wykonali. Przesłaliśmy im również zdjęcia prac konkursowych, które wyświetlały się na ekranie w czasie szkolnych przerw.

Podsumowując na koniec te trzy lata i trzy części innowacji „Malowane biografie – moi Święci Przyjaciele”, można stwierdzić, że każda z nich miała na celu pokazać uczniom, że Święty Patron, o którym mówiliśmy, nie jest Świętym „przeterminowanym”, że ma nam coś do zaoferowania, pomimo tego, że żył 1000, 600 czy 100 lat temu – może i dzisiaj każdego z nas czegoś nauczyć.
I miejmy nadzieję, że świadomy wybór wartości przez uczniów pójdzie w parze
z czynami a Święta Jadwiga, Św. Stanisław BM i Św. Jan Paweł II staną się dla nich prawdziwymi przyjaciółmi w drodze do świętości.

Skip to content