Nowości w bibliotece „Wyprawy z Etnoekipą. Poznaj dawną wieś”

Nowością w szkolnej bibliotece w budynku nr 120 jest seria książek, stanowiąca pomocniczy materiał edukacyjny dla uczniów i nauczycieli przygotowany przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w celu poszerzenia wiedzy z zakresu etnografii Polski i jej regionalnego zróżnicowania. Biorąc pod uwagę regionalną, etniczną, religijną i społeczną różnorodność krajobrazu kulturowego, omówione są takie zagadnienia jak: budownictwo tradycyjne i współczesne, prowadzenie gospodarstwa; rzemiosło i rękodzieło; ubiór codzienny i odświętny; pożywienie codzienne i obrzędowe oraz obrzędowość doroczna. Przewodnikami po serii książek są postacie nawiązujące do polskiego folkloru tradycyjnego, tworzące tak zwaną Etnoekipę, przez którą uczniowie poznają dawną wieś.

Skip to content