IV GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY UCZNIÓW KLAS III „MISTRZ ORTOGRAFII 2024”

W dniu 4 czerwca 2024 roku w naszej szkole odbył się IV Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas III Gminy Raba Wyżna, który był sprawdzianem znajomości zasad ortograficznych. Celem konkursu było rozwijanie umiejętności poprawnego pisania, wyrabianie nawyku stosowania reguł ortograficznych oraz zachęcenie do nauki ortografii. Konkurs był podzielony na dwie części. W pierwszej części uczniowie pisali dyktando, natomiast w części drugiej mieli do uzupełnienia tekst z lukami ze wszystkimi zasadami ortograficznymi. Wszyscy uczniowie zaprezentowali wysoki poziom znajomości trudnej sztuki poprawnej polskiej pisowni.

„Mistrzem Ortografii 2024” uczniów klas III Gminy Raba Wyżna została Emilia Chudy ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawie.

II miejsce Jakub Majchrzak – Szkoła Podstawowa w Rokicinach Podhalańskich.

III miejsce Grzegorz Gil – Szkoła Podstawowa nr 3 w Skawie.

Każdy z uczestników za udział w konkursie otrzymał pamiątkowy dyplom i nagrodę.

Pani Dyrektor Marta Dziwisz-Wojciechowska – wręczyła nagrody i dyplomy. Wszystkim dzieciom pogratulowała i życzyła dalszych zmagań z ortografią oraz zachęciła do uczestniczenia w kolejnych edycjach naszego konkursu.

Organizatorkami konkursu były nauczycielki Maria Kołodziejska, Lucyna Skawska, Jolanta Kulak.

Skip to content