Dla ucznia

Poniżej znajduje się link do strony internetowej na której znajduje się informator o zawodach szkolnictwa branżowego, który powstał w ramach projektu Euroguidance Poland/ Eurodoradztwo Polska finansowanego z programu Erasmus+. Informator zawiera szczegółowy opis 219 zawodów, podzielonych na 32 branże. https://doradztwo.ore.edu.pl/informator-o-zawodach-szkolnictwa-branzowego/ […]
Skip to content