Chcemy pomagać – akcja dzieci dla seniorów

W grudniu 2020r. w Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej odbyła się akcja „Kartka świąteczna”. Wzięły w niej udział najmłodsze dzieci z klas 0-III. Powstały piękne prace, tradycyjne z różnych materiałów oraz nowoczesne z wykorzystaniem technik komputerowych.

Organizatorzy akcji, (nauczycielki tej szkoły: Katarzyna Cieślak, Karolina Kantorowicz, Aneta Kurek), postanowiły przekazać wykonane kartki świąteczne, jako dar dla innych. Nawiązały współpracę z szefową Agnieszką Klimowska i Panią Katarzyną Kremienowską, pracownikiem Domu Seniora „Nad Młynem” w Czarnym Dunajcu.

Kartki świąteczne z życzeniami oraz upominki w formie stroików, również przygotowanych z pomocą dzieci, zostały przekazane dla wszystkich 22 mieszkańców Domu Seniora. Dzieci były zachwycone wiadomością, że ich prace będą prezentem dla najstarszego pokolenia. Dla seniorów zaś wzruszająca jest myśl, że najmłodsza latorośl pamięta o innych.

Skip to content