Regulamin konkursu recytatorskiego „Poezja Marii Konopnickiej”

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej.
 2. Cele konkursu:
 • popularyzowanie twórczości Marii Konopnickiej,
 • rozwijanie zdolności recytatorskich,
 • zainteresowanie uczniów poezją,
 • uczenie rywalizacji w przyjemnej atmosferze.

 

 • 3.Zasady uczestnictwa:
 • konkurs przeznaczony jest dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I – VIII,
 • chęć udziału w konkursie należy zgłosić osobiście w bibliotece szkolnej lub przez dziennik elektronicznych do organizatora (bibliotekarz – Jolanta Kulak) do dnia 9 maja 2022r. Przy zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika, klasę oraz tytuł wiersza.
 • konkurs odbędzie się 19 maja br. (czwartek) w czytelni,
 • konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego wiersza z kanonu poezji Marii Konopnickiej. Dzieci z klas pierwszych  i oddziałów przedszkolnych prezentują nie więcej niż 3 zwrotki wiersza,
 • prezentację wiersza można wzbogacić odpowiednim strojem i/lub rekwizytem,
 • do konkursu można przystąpić indywidualnie.

 

 • 4Kryteria oceny:
 • dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie
 • interpretacja wiersza (tempo, intonacja, dykcja),
 • kultura słowa
 • ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest i ruch sceniczny, strój, rekwizyt)

 

 • 5.Ocenianie i nagrody:
 • konkurs odbędzie się w 4. kategoriach wiekowych: oddziały przedszkolne, klasy I – II, klasy III – IV, V – VIII
 • komisja wyłoni laureatów z każdej grupy wiekowej,
 • wszyscy uczestnicy za udział w konkursie otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.
 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na umieszczenie danych i wizerunku na stronie internetowej szkoły.

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie

 

Bibliotekarki: Jolanta Kulak, Wioletta Antosiewicz-Gacek

 

Add your thoughts

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content