Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

We wtorek przypada 231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Był to pierwszy nowoczesny akt prawny uchwalony w Europie oraz drugi na świecie. Konstytucja miała zreformować i wzmocnić Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Wprowadzała trójpodział władzy, monarchię dziedziczną, likwidowała liberum veto, wzmacniała znaczenie miast, natomiast chłopów oddawała pod opiekę państwa. W wyniku spisku zdrajców zwaną konfederacją targowicką przeciwko królowi i konstytucji, doszło do inwazji stutysięcznej armii rosyjskiej, walnie przyczyniając się do II rozbioru i upadku Polski.

Add your thoughts

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content