Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny ” Fizyka w obiektywie” – podsumowanie

W dniu 09.06.2022r odbyło się podsumowanie Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego „Fizyka w obiektywie” przeprowadzonego w ramach realizacji innowacji „Matematyka i fizyka. Jak można ich nie lubić?”

Do oceny nadesłano 18 prac konkursowych ze szkół podstawowych z terenu gminy  Raba Wyżna i Chabówki.

Jury w składzie:

Przewodniczący: Tomasz Hudomięt

Członkowie: Anna Niżnik, Beata Macioł, Dorota Knap

dokonało oceny prac konkursowych uwzględniając poniższe kryteria:

jakość techniczną i artystyczną zdjęcia

opis zjawiska przedstawionego na zdjęciu

wybór tematyki i sposobu prezentacji zjawiska fizycznego prezentowanego na zdjęciu

I miejsce otrzymała praca przygotowana przez Milenę Jurzak ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana w Chabówce „Zorza polarna”– opiekun naukowy p. mgr Ewa Traczyk

II miejsce przypadło Adrianowi Miśkowcowi z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Bronisława Czecha w Rokicinach Podhalańskich za pracę „Mgła nad Naprawą” – opiekun naukowy p. mgr Ewa Traczyk

III miejsce otrzymała praca „ Zwykły plusk to też fala” ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Świętego Brata Alberta w Skawie wykonana przez Alicję Kłącz  pod okiem p. mgr Anny Gwiżdż

Jury przyznało również wyróżnienie dla Klaudii  Mirek z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Bronisława Czecha w Rokicinach Podhalańskich za pracę „7 najpiękniejszych kolorów na niebie i co skrywa mgła” – opiekun naukowy p. mgr Ewa Traczyk

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody, które zostały dostarczone do szkół uczniów.

Autorom nadesłanych prac gratulujemy dociekliwości poznawczej w dostrzeganiu elementarnych zjawisk fizycznych zachodzących w otaczającym świecie oraz posiadania umiejętności obserwacji, opisu oraz prezentowania wyników własnej pracy.

Wszystkim uczniom oraz ich opiekunom gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy kolejnych sukcesów.

Nadesłane prace konkursowe

Skip to content