Konkurs recytatorski „Barwy jesieni”

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej.
 2. Cele konkursu:
 • rozwijanie zdolności recytatorskich,
 • zainteresowanie uczniów poezją,
 • pogłębienie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno przyrody,
 • uczenie rywalizacji w przyjemnej atmosferze.
 1. Zasady uczestnictwa:
 • konkurs przeznaczony jest dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I – VI,
 • chęć udziału w konkursie należy zgłosić osobiście w bibliotece szkolnej lub przez dziennik elektroniczny do organizatora (bibliotekarz – Jolanta Kulak, Wioletta Antosiewicz-Gacek) do dnia 14 listopada 2022r. Przy zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika, klasę oraz dostarczyć treść wiersza, który uczestnik będzie recytował,
 • konkurs odbędzie się 18 listopada br. (piątek) w czytelni,
 • konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego wiersza związane z jesienną porą roku, zaczerpniętego z poezji dziecięcej dowolnego autora,
 • dzieci z klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych prezentują nie więcej niż 3 zwrotki wiersza,
 • prezentację wiersza można wzbogacić odpowiednim strojem i/lub rekwizytem,
 • do konkursu można przystąpić indywidualnie.
 1. Kryteria oceny:
 • dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
 • interpretacja wiersza (tempo, intonacja, dykcja),
 • kultura słowa,
 • ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest i ruch sceniczny, strój, rekwizyt).
 1. Ocenianie i nagrody:
 • konkurs odbędzie się w 4. kategoriach wiekowych: oddziały przedszkolne, klasy I – II,
  klasy III – IV, V – VIII,
 • komisja wyłoni laureatów z każdej grupy wiekowej.
 1. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają upominki i dyplomy, które zostaną uroczyście wręczone podczas konkursu. Pozostałym uczestnikom konkursu wręczone będą pamiątkowe dyplomy.
 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na umieszczenie danych i wizerunku na stronie internetowej szkoły.

Zapraszamy do udziału w konkursie

Bibliotekarki: Jolanta Kulak, Wioletta Antosiewicz-Gacek

 

Add your thoughts

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content