Konkurs „Matematyczny świat origami”.

Zapraszamy do udziału w międzyszkolnym konkursie origami dla uczniów klas I – VIII.

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU „MATEMATYCZNY ŚWIAT ORIGAMI”:

1. Organizator: Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej.

2. Osoby odpowiedzialne za konkurs: Maria Kołodziejska, Beata Macioł i Ana Zając.

3. Cele konkursu:

a. motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy z geometrii,

b. rozwijanie wyobraźni przestrzennej i logicznego myślenia,

c. rozwijanie wrażliwości estetycznej, koncentracji i wytrwałości,

d. zapoznanie ze sztuką orgiami,

e. popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu origami modułowego i kusudama,

f. pogłębianie więzi rodzinnych, wspólnie spędzanego wolnego czasu.

4. Uczestnicy: Konkurs przeznaczony jest dla uczniów, których cechuje wyobraźnia i chęć tworzenia. Uczestnicy będą oceniani w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria – uczniowie klas I – III,

II kategoria – uczniowie klas IV – VI,

III kategoria – uczniowie klas VII i VIII.

5. Warunki uczestnictwa: Wykonanie wielościanu (lub figury przestrzennej utworzonej z wielu wielościanów) techniką origami modułowego lub metodą kusudama.

W kategorii I (dla uczniów klas I – III) dopuszcza się wykonanie innych elementów orgiami (kompozycje, zwierzątka, makiety, itp.)

Każdy uczestnik może wykonać maksymalnie 2 prace.

6. Termin składania prac: 30 listopada 2022 r.

Prace należy dostarczyć do sekretariatów szkoły, w budynkach 120 i 65 (zapakowane w bezpieczne pudełko, aby nie uległa zniszczeniu).

Do każdej pracy prosimy dołączyć wizytówkę (wzór na końcu regulaminu) oraz klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 2 grudnia. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły (spraba.rabawyzna.pl). Nagrody przekazane będą do szkół uczestników.

7. Kryteria oceniania prac. Jury dokonując oceny kierować się będzie:

a. estetyką wykonania (starannością, precyzją zgięć, doborem papieru i kolorystyki),

b. stopniem trudności,

c. pomysłowością i kreatywnością,

d. wiernością sztuce origami (bez kleju, bez nitki, bez nacinania).

8. Uwagi końcowe:

a. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

b. Prace konkursowe dostarczone uszkodzone nie będą brane pod uwagę.

c. Wszelkie wątpliwości związane z oceną pracy rozstrzyga jury.

Zapraszamy, organizatorzy.

Add your thoughts

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content