Daily Archives: 15 / luty

Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych z dnia 22 grudnia 2015 r. Jego celem jest podkreślenie znaczącej roli dziewcząt i kobiet w rozwoju nauki i technologii oraz propagowanie równości płci w dziedzinie nauki, w tym jej znaczenia dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju. […]
Na początku stycznia 2023 r. uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w imprezie czytelniczej pt. „Mała książka – wielki człowiek”. Zajęcia biblioteczne odbyły się w ramach projektu realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W trakcie zajęć dzieci wysłuchały opowiadanie K. Polaka „Bałagan w bibliotece”, po którym rozpoczęła […]
Skip to content