Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce

Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych z dnia 22 grudnia 2015 r. Jego celem jest podkreślenie znaczącej roli dziewcząt i kobiet w rozwoju nauki i technologii oraz propagowanie równości płci w dziedzinie nauki, w tym jej znaczenia dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

W naszej szkole z tej okazji została zorganizowana wystawa, na każdych drzwiach zostały także umieszczone portrety kobiet- naukowców z krótką charakterystyką ich zasług dla ludzkości.

Dzień kobiet w nauce wystawaDzień kobiet w nauce wystawa

Add your thoughts

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content