Międzynarodowy projekt edukacyjny ,,Z kulturą mi do twarzy”

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie świetlicy szkolnej biorą udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym “Z kulturą mi do twarzy”. Projekt powstał w oparciu o aktualną podstawę programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023:

Kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro, piękno.

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny.

Sięganie do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy.

Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej.

Głównym celem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat wartości oraz promowanie kultury. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

Add your thoughts

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content