Ogólnopolski projekt edukacyjny „Z ekologią na Ty”

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie podczas zajęć świetlicowych realizują ogólnopolski projekt edukacyjny „Z ekologią na Ty”. W ramach realizacji projektu uczniowie wykonują zadania z poszczególnych modułów, które są związane z ekologią i ochroną środowiska.

Główne cele projektu:

Doskonalenie umiejętności w zakresie rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego.

Kształtowanie umiejętności obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także formułowanie wniosków.

Add your thoughts

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content