Klasowy Koncert Patriotyczny

Po raz pierwszy w tym roku, podczas lekcji muzyki klasy IV-VII, pod opieką p. Marioli Chowaniec zorganizowały Klasowe Koncerty Patriotyczne.

W dniach 17-20 kwietnia uczniowie mogli w praktyce zastosować zasady z Kodeksu Melomana, wspólnie zaprezentować wybrane pieśni i  piosenki patriotyczne, rozwijać zdolności sceniczne, zdobyć wiedzę o kulturze muzycznej i narodowym dziedzictwie kulturowym, jak również współtworzyć artystyczny projekt edukacyjny o charakterze interdyscyplinarnym.

Sala muzyczna zamieniła się w prawdziwą salę koncertową, scenografia i odświętne stroje podkreśliły niecodzienny charakter lekcji patriotyzmu zarówno lokalnego, jak również narodowego, a nad  przebiegiem koncertu czuwali klasowi konferansjerzy.

Skip to content