Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 

29 września obchodziliśmy w naszej szkole Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Jest to jedno z tych wydarzeń, które jest zarówno przyjemne jak i pożyteczne. Święto  w naszym kraju  ma ponad 20. letnią tradycję. Zostało ogłoszone w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Patronką wydarzenia jest autorka książek dla dzieci i młodzieży − Janina Porazińska. Każdego roku wiele instytucji i osób (m.in. biblioteki, księgarnie, domy kultury, szkoły, instytucje samorządowe, aktorzy, pisarze) włączają się w aktywny sposób w promowanie idei głośnego czytania. Nadrzędnym celem akcji  jest promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych.

W tym roku nauczyciele języka polskiego, bibliotekarze oraz  wychowawcy klas 0-III zaangażowali się w obchody tego ważnego dnia.  W oddziałach przedszkolnych oraz klasach I-III w rolę czytających wcielili się starsi koledzy, którzy czytali legendy, bajki, baśnie i wiersze. Natomiast starsi uczniowie czytali fragmenty swoich ulubionych książek, aby zachęcić koleżanki i kolegów do ich lektury. Uczniowie klasy VI b odwiedzili Bibliotekę Publiczną. Tam pani bibliotekarka zapoznała dzieci z zasadami korzystania z biblioteki, pokazała im ciekawe nowości książkowe oraz przeczytała fragment powieści kryminalistycznej dla młodzieży. Z kolei klasie VIII b wiersze czytała sama noblistka – Wisława Szymborska.

n-le języka polskiego, wychowawcy klas 0-III, bibliotekarze

 

 

W tym dniu odbył się także etap szkolny Konkursu głośnego czytania, w celu wyłonienia uczestnika do reprezentowania w konkursie gminnym. Wcześniej wychowawcy przeprowadzili konkurs w klasach. Z klas drugich i trzecich został wybrany jeden przedstawiciel klasowy: Lena Buksa kl. 2 a, Kacper Dziaduch kl. 2 b, Tamara Franczyk kl. 3 a, Maja Peliwo kl. 3 b. Przy ocenie brano pod uwagę, technikę czytania – płynność, dykcję, tempo czytania; środki artystycznego wyrazu – pauzowanie, tempo jako środek ekspresji, modulacja głosu i jego natężenie, akcent zdaniowy (logiczny), mimika, ewentualny gest, kontakt wzrokowy z odbiorcą, radzenie sobie z tremą; zachowanie limitu czasu.

Laureatem konkursu została Tamara Franczyk, która będzie reprezentowała naszą szkołę w gminnym konkursie w Skawie. Celem  konkursu było kształtowanie umiejętności pięknego czytania, popularyzacja literatury i czytelnictwa, budzenie zainteresowania wartościową literaturą, nauka współzawodnictwa w miłej atmosferze, rozwijanie wrażliwości na prozę oraz umiejętności odbioru dzieł literackich.

konkurs pięknego czytania

 

      Agata Stafińska-Sitarczyk

 

 

Skip to content