„ O Sandomierzu ! starcze siwobrody…

„O Sandomierzu ! starcze siwobrody!
Coś siadł na wzgórzu na straży pamiątek
I cicho patrząc na wiślane wody…”
„ A. Knothe”

W dniach 4 – 6.10.2023 r. uczniowie klasy VIa, VIb i VIc wraz z nauczycielami wybrali się na trzydniowej wycieczce do Ziemi Sandomierskiej , Łańcuta i Tarnowa.

Następnie przejechaliśmy do Kurozwęk do Zespołu Pałacowo-Parkowego. Zwiedzanie Pałacu rozpoczęło się w podziemiach. Przewodnik w trakcie wycieczki opowiadał o historii budynku oraz o tym, jaki wpływ miała na niego każda z zamieszkujących go rodzin (Kurozwęckich, Lanckorońskich, Sołtyków i Popielów). Ciekawą atrakcją było safari bizon – wjazd wozem do zagrody z bizonami. Po krótkim odpoczynku, udaliśmy się do Ujazdu, do Zamku Krzyżtopór – największej budowli pałacowej w Europie. Dziś obiekt ma charakter trwałej ruiny otoczonej fortyfikacjami bastionowymi.

Pierwszy dzień rozpoczęliśmy od zwiedzania domu malarek we wsi Zalipie koło Dąbrowy Tarnowskiej, która słynie od kilku pokoleń z tradycji malowania domów i wnętrz mieszkalnych.

Drugi dzień zaczęliśmy od zwiedzania Sandomierza –zwanego „Małym Rzymem”. Zobaczyliśmy: Zamek Królewski, Ucho Igielne, Rynek z ratuszem, Bramę Opatowską, podziemną trasę turystyczną – poprowadzoną korytarzami piwnicznymi dawnych sandomierskich kupców, Zbrojownię rycerską Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej – niezwykłe miejsce, w którym uczniowie mogli poczuć się jak rycerze, przymierzając stroje, zaś uczennice wcieliły się w renesansowe księżniczki.

Po zwiedzeniu muzeum uczniowie odbyli krótki spacer jednym z najpiękniejszych sandomierskich wąwozów lessowych, którego ściany dochodzą do 12 metrów. Mogli podziwiać piękną plątaninę korzeni drzew oraz przekrój przez glebę lessową. Później uczestnicy wycieczki odbyli półgodzinny rejs po Wiśle, w czasie którego mogli podziwiać zabytkową zabudowę sandomierskiej starówki położonej na siedmiu wzgórzach. Na koniec dnia odbył się spacer po Górach Pieprzowych z przystankiem przy punkcie widokowym na Sandomierz i dolinę Wisły.

Ostatni dzień wycieczki to wizyta w Zespole Pałacowo-Parkowym w Łańcucie– zwiedzanie wnętrz zamku uznawanego za jedną z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce, a także stajni oraz wozowni gromadzącej bogatą kolekcję pojazdów konnych.

Kolejnym ważnym punktem wycieczki był Tarnów, ze wszystkim jego aspektami- rynek z zabytkowymi kamienicami, ratusz – jedna z najpiękniejszych renesansowych budowli w Polsce, Katedra – z najcenniejszą (po wawelskiej katedrze) kolekcją pomników nagrobnych, fragmenty murów obronnych.

Wycieczka zachwyciła wszystkich jej uczestników i dostarczyła wielu wspaniałych doznań.

Skip to content