Powiat NOWOTARSKI powierzył Stowarzyszeniu Sursum Corda  („w górę serca”) realizację projektu w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej.

Jego celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do darmowej pomocy, świadczonej w wyznaczonych punktach przez prawników, doradców obywatelskich i mediatorów, wsparcie mieszkańców (w tym młodzieży) w radzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, a także podniesienie świadomości prawnej i obywatelskiej poprzez różnorodne działania edukacyjne.

Pomoc prawną i mediacyjną mieszkańcy naszej Gminy mogą otrzymać w: poniedziałki : 9.00 – 15.00, środy i piątki: 8.00 – 15.00 (w tym w II i IV piątek m-ca mediacje) w budynku Gminy Raba Wyżna.

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdą Państwo na stronie internetowej  https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-nowotarski-2023/

W ramach działań edukacyjnych przekazana została do wiadomości publikacja (która z znajduje się w załączniku poniżej.
– apteczka PRAWNA dla rodziców, pt.: „ROZWÓD/SEPARACJA RODZICÓW, A OPIEKA NAD DZIECKIEM”

Skip to content