POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA    Informacja dla rodziców/ prawnych opiekunów składających wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.       

Ze strony  internetowej szkoły lub z sekretariatu należy pobrać druk:

 POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA  do oddziału przedszkolnego.

Wypełniony  i podpisany druk należy oddać do dnia 22.03.2024r. do sekretariatu szkoły  ( budynek nr 65).

Skip to content