Projekt edukacyjny „Różaniec- to skarb, który trzeba odkryć”

 

Projekt edukacyjny „Różaniec- to skarb, który trzeba odkryć” realizowany był zgodnie z założeniami przez cały miesiąc październik w czasie katechezy, lekcji plastyki i godz. wychowawczej w grupie
27 uczniów klasy IV a.

W trakcie realizacji projektu podejmowane były min. działania i treści związane z historią różańca świętego i objawieniami Maryjnymi, pracą plastyczną „20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi”, Konkursem „Tajemnicza rymowanka”, przygotowaniem scenek ewangelicznych, rodzinnym wykonaniem Różańca, filmem animowanym o objawieniach Matki Bożej w Fatimie, II Marszem Różańcowym, podjęciem inicjatywy klasowego odmawiania Różańca i podsumowującym całość projektu- quizem różańcowym.

Udział w projekcie umożliwił uczniom pogłębienie swej wiedzy na temat Różańca i objawień Maryjnych, dostarczył wiele pozytywnych emocji, zwiększył poczucie satysfakcji uczniów, stworzył przestrzeń dla tych, którzy chcą rozwijać różnorakie talenty: muzyczne, plastyczne, teatralne i sprzyjał integrowaniu dzieci i ich rodzin. Ponadto projekt obfitował w różnorakie przedsięwzięcia i propozycje, tak aby każde dziecko mogło przy odrobinie dobrej woli włączyć się w jego przebieg w najwłaściwszy dla siebie sposób.
A wszystkie te działania miały na celu odkrycie skarbu, którym jest Różaniec, rozbudzenie
w dzieciach pragnienia odmawiania tej modlitwy, ich wzrost duchowy i pogłębienie wiary. Pięknym tego przejawem był czynny udział dzieci w nabożeństwach różańcowych w kościele i udział
w corocznym Marszu Różańcowym po ulicach naszej miejscowości. Pomimo bardzo niesprzyjającej pogody, dzieci włączyły się w niesienie dużego drewnianego różańca, czytanie rozważań na trasie Marszu Różańcowego czy śpiew pieśni, których uczyliśmy się w trakcie zajęć. Można więc stwierdzić, że poprzez udział w projekcie dzieci odpowiedziały na apel Matki Bożej, która wielokrotnie przychodząc na ziemię prosiła o odmawianie Różańca.

 

 

Add your thoughts

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content