Tydzień Dbania o Relacje i Dzień Bezpiecznego Internetu

W roku szkolnym 2022/2023 szkoła uczestniczy w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO, którego koordynatorami na terenie naszej placówki są p. M. Chowaniec, p. M. Staszyńska oraz p. D. Lubińska. Czym jest SOC? Przytaczając tu słowa członków Fundacji Dbam o Mój Zasięg, która jest głównym organizatorem – jest to przede wszystkim wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi miedzy korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Projekt ten wpisuje się zarówno w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, jak również w zadania profilaktyczne wynikające z Planu Pracy Szkoły.

W ramach udziału w SOC, w dniach 13-17.02.2023r. obchodziliśmy w naszej szkole Tydzień Dbania o Relacje połączony z przypadającym w czasie ferii zimowych 07.02.2023r. Dniem Bezpiecznego Internetu koordynowanym przez p. M. Ślagę, p. M. Staszyńską oraz p. M. Chowaniec.

Poniżej krótkie sprawozdanie z podjętych działań.

Poniedziałek /13.02.2023r./  DZIEŃ INFORMACJI DLA DOBRYCH RELACJI 

Wtorek /14.02.2023r./ DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU I HIGIENY CYFROWEJ 

 • lekcje wychowawcze “Bezpieczni w sieci” kl. 0-VIII
 • ogólnodostępna dekoracja tematyczna:
  – Dzień Bezpiecznego Internetu – piętro 1 (obok sali 213)
  – Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo – piętro 2 (obok sali 302).

Środa /15.02.2023r./ DZIEŃ AFIRMACJI I SAMOAKCEPTACJI 

 • Klasa bez retuszu – nieidealne zdjęcie klasowe (grupowa praca plastyczna) – kl. 0-III

Poniżej efekty działań klas: 0a (p. A. Niżnik) oraz 1b (p. M. Gospodarska)

 • Foto ścianka – bo razem weselej – kl. IV-VIII wraz z pracownikami szkoły

Czwartek  /16.02.2023r./ DZIEŃ WSPÓŁPRACY I KREATYWNOŚCI 

 • Razem świetnie się bawimy – dzień gier planszowych i zabaw integracyjnych – kl. 0-III
Na zdjęciu gry i zabawy klasy 0a (p. A. Niżnik)
 • “Czy leci z nami pilot?” – czyli i Ty możesz zostać nauczycielem – kl. IV-VIII

Odwrócone lekcje przeprowadzone zostały przez chętnych uczniów za zgodą nauczycieli podczas:

– historii 8a,7a (p. I. Biedroń),

– matematyki: 6a (p. B. Macioł),

– muzyki 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b (p. M. Chowaniec),

 – języka angielskiego 6b grupa 1, 4a grupa 2  (p. E. Dziechciowska),

– edukacji dla bezpieczeństwa 8a, 8b, 8c (p. M. Chowaniec),

– języka polskiego 7b (p. A. Jaskowiak),

– języka angielskiego 6a grupa 2, 6b grupa 2 (p. M. Możdżeń),

– matematyki 7a (p. A. Zając),

– wychowania fizycznego 4a chłopcy, 6b dziewczyny (p. M. Staszyńska),

– przyroda 4b (p. M. Ślaga),

– wychowania fizycznego 4a, 5a, 5c i 6a dziewczyny (p. D. Lubińska).

Piątek /17.02.2023r. / DZIEŃ WSPÓLNIE SPĘDZONEGO CZASU

 • Dzień OFFLINE – wyjście ze świata cyfrowego i spędzenie czasu z najbliższymi po szkole i pracy według własnych pomysłów – dla uczniów i rodziców klas 0-VIII oraz pracowników szkoły .

Dziękujemy za zaangażowanie i współpracę 😀

Koordynatorzy: p. Małgorzata Ślaga, p. Dorota Lubińska, p. Monika Staszyńska, p. Mariola Chowaniec

Skip to content