Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Miło nam poinformować, że nasza placówka podejmując szereg działań w innowacyjnym programie edukacyjnym – SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO – otrzymała CERTYFIKAT!

Projekt “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2022/2023, tj. pkt.2. (Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży) oraz pkt.7. (Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych).

Jakie były korzyści z dołączenia do ogólnopolskiej sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo?

dostęp do innowacyjnego programu Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo i bieżące wsparcie
w jego realizacji;

– bezpłatny dostęp do realizowanych diagnoz szkolnych oraz szeregu materiałów edukacyjnych z zakresu e-uzależnień, higieny cyfrowej i ważności relacji osobistych;
– możliwość udziału w dedykowanych webinariach i konferencjach tematycznych realizowanych dla sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo;
– wsparcie w zakresie zarządzania mediami cyfrowymi w społeczności szkolnej;
– możliwość wzięcia udziału w kampaniach społecznych realizowanych przez fundację,
– dostęp do ogólnopolskiej społeczności Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo umożliwiający wzajemną wymianę doświadczeń.


Dziękujemy za współpracę !!!

Koordynatorzy projektu: p. Mariola, p. Monika, p. Dorota

Skip to content