Szkolna pielgrzymka do Szczepanowa

Gdyby spojrzeć na godło naszej gminy, jak i odbyć spacer dookoła rabiańskiej świątyni ujrzelibyśmy tam wiele znaków szczególnego szacunku i czci nie dla kogo innego, jak św. Stanisława ze Szczepanowa, który w sposób szczególny z wysokich niebios zechciał patronować właśnie naszej małej ojczyźnie, którą jest Raba Wyżna.

Aby uczcić przypadającą w tym roku 770 rocznicę kanonizacji św. Stanisława BM, dnia 19 października 2023r. uczniowie z klas VIII I VII ze Szkoły Podstawowej w Rabie Wyżnej jak i uczniowie z Bielanki wraz z opiekunami wzięli udział w pielgrzymce do oddalonego o ponad 100 kilometrów Szczepanowa – miejsca narodzin głównego patrona Polski. Pielgrzymce przewodniczył Ks. Krzysztof Borys. Na miejscu spotkaliśmy się z Ks. Prałatem Władysławem Pasiutem, który przybliżył nam żywot św. Stanisława a także historię sanktuarium i licznych cudów wyproszonych za przyczyną tego Świętego. Najcenniejszym elementem świątyni jest chrzcielnica pochodząca z XII w., przy której Stanisław został włączony we wspólnotę wierzących. Głównym punktem naszego pielgrzymowania była Eucharystia sprawowana przez kierownika pielgrzymki Ks. Krzysztofa, który skierował do nas słowo. Młodzież upiększyła Eucharystię poprzez wspólny śpiew i przygotowanie oprawy liturgicznej. Po Mszy Świętej cieszyliśmy się wzajemną obecnością podczas wspólnego posiłku przy gorącej herbacie, przygotowanej dzięki życzliwości Ks. Kustosza, by następnie udać się do studni znajdującej się w pobliżu bazyliki. Wg legendy to właśnie tu matka św. Stanisława tuż po jego narodzinach przyniosła go, aby obmyć w sadzawce, która do dnia dzisiejszego jest miejscem cudownych uzdrowień. Przy studni odmówiliśmy wspólnie różaniec oddając cześć Matce Bożej, która w sposób szczególny oręduje za nami właśnie w październiku – miesiącu różańcowym.  Był to wspaniały czas wzbogacenia duchowych sił do dalszej nauki i modlitwy. Nie zapomnieliśmy także prosić za wszystkich naszych bliskich a także całą społeczność szkoły i parafii. Dziękowaliśmy Bogu za dar kanonizacji św. Stanisława, który nieustannie wstawia się za nami i całą naszą Ojczyzną, abyśmy z odwagą potrafili bronić swojej wiary i wartości, które wyznajemy. Miejmy nadzieję, że jeszcze kiedyś dane nam będzie odwiedzić te niezwykłe miejsca związane z naszym świętym patronem.

Skip to content