Przyjęcie nowych członków SKO

W dniu 1 grudnia 2023 r. w poczet członków Szkolnej Kasy Oszczędności działającej przy
Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej przyjętych zostało 46 uczniów klas
pierwszych. Podczas spotkania, które odbyło się w szkolnej czytelni, uczennice klasy 7a
przedstawiły najważniejsze informacje na temat SKO, a dziewczynki z klasy 3a zaśpiewały
piosenkę ,,SKO – to jest to !’’, czym zachęciły wszystkich pierwszaków do oszczędzania. Na
zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali od opiekunów książeczki SKO. Zachęcamy
wszystkich uczniów naszej szkoły do systematycznego oszczędzania.
Opiekun SKO dla klas 1-3: Karolina Kantorowicz
Opiekun SKO dla klas 4- 8: Beata Macioł

Skip to content