Świeć przykładem – noś odblaski!

W dniu dzisiejszym dzielnicowy Paweł Sewioło przeprowadził z uczniami pogadanki:

* w klasach młodszych dotyczyła zasad bezpieczeństwa podczas ferii zimowych,


* w klasach starszych obejmowała tematykę zasad bezpieczeństwa na drodze.Akcja profilaktyczna połączona z przekazaniem uczniom odblasków zorganizowana została dzięki współpracy:

* pedagoga specjalnego p. Edyty Makoś – Siepak,
* pedagoga szkolnego p. Teresy Rapacz,
* nauczyciela EDB p. Marioli Chowaniec
z Komisariatem Policji w Rabce – Zdroju oraz GOPS w Rabie Wyżnej.

Skip to content