„Fizyka w obiektywie” – Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny

W dniu 22.03.2024r odbyło się podsumowanie Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego „Fizyka w obiektywie”.

Do oceny nadesłano 7 prac konkursowych ze szkół podstawowych z terenu gminy  Raba Wyżna

Jury w składzie:

Przewodniczący: Dominika Leśniak

Członkowie: Beata Macioł, Dorota Knap

dokonało oceny prac konkursowych uwzględniając poniższe kryteria:

jakość techniczną i artystyczną zdjęcia

opis zjawiska przedstawionego na zdjęciu

wybór tematyki i sposobu prezentacji zjawiska fizycznego prezentowanego na zdjęciu

I miejsce otrzymała praca przygotowana przez Michała Janika z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sieniawie. „Rosa – koraliki od fizyki”

II miejsce przypadło Julii Koszarek ze Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej za pracę Łzy na trawie”

 III miejsce otrzymała praca Płacząca świeca” ze Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Bielance  wykonana przez Kacpra Matrasa

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody, które zostały dostarczone do szkół uczniów.

Autorom nadesłanych prac gratulujemy dociekliwości poznawczej w dostrzeganiu zjawisk fizycznych zachodzących w przyrodzie  oraz posiadania umiejętności obserwacji, opisu oraz prezentowania wyników własnej pracy.

Wszystkim uczniom oraz ich opiekunom gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy kolejnych sukcesów.

Skip to content