Z wizytą w zakładzie garbarskim

W dniu 22 marca 2024r uczniowie klasy 7 w ramach realizacji ogólnopolskiego programu oświatowego dla szkół podstawowych Być jak Ignacy „Nauka pełna energii” wzięli udział w zajęciach otwartych. nt. „Alternatywnych źródeł energii  – energia pozyskiwana z biomasy”, które odbyły się na terenie zakładu garbarskiego Panda w Rabie Wyżnej. Podczas zajęć młodzież mogła obserwować w jaki sposób można z biomasy pozyskać energię, oraz że energia pozyskiwana ze spalania tego surowca ma szerokie zastosowanie nie tylko w energetyce ale również w innych dziedzinach życia.

Członkowie naukowego koła – Energetycznie zakręceni poprzedzili wizytę w zakładzie zajęciami warsztatowymi w pracowni szkolnej, podczas których dowiedzieli się czym jest biomasa, poznali sposoby pozyskania energii z zasobów biologicznych, oraz poznali w jaki sposób można wykorzystać niektóre produkty spożywcze w sposób twórczy. Zdobytą wiedzę teoretyczną sprawdzali obserwując efekty samodzielnie wykonanego doświadczenia z wykorzystaniem biomasy. Zajęcia otwarte pozwoliły im w praktyce poznać jej zastosowanie do celów pozyskania energii. Mogli również zobaczyć wykonaną instalacje produkcji ciepła z biomasy. Technologia spalania biomasy obejmowała pomieszczenie kotłowni i składu opału (biomasy). W pomieszczeniu kotłowni znajdował się piec, gdzie podajnikiem dostarczane było paliwo do spalania. Proces ten przebiegał w sposób pełni zautomatyzowany. Podczas rozmowy z prowadzącym zajęcia uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się, czy stosowanie biomasy jako paliwa jest opłacalne w porównaniu do stosowania innych źródeł energii. Na żywo również mogli obserwować pracę jaka odbywa się w zakładzie garbarskim.

Dziękujemy Panu Krzysztofowi Niedźwiedziowi za wsparcie w kształtowaniu wśród uczniów postaw proekologicznych oraz popularyzacji ekologicznych źródeł energii.

Skip to content