INFORMACJA O REKRUTACJI DO KLASY 1

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ W RABIE WYŻNEJ

INFORMACJE O REKRUTACJI – ROK SZKOLNY 2024/2025

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

OBWÓD SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RABIE WYŻNEJ OBEJMUJE DZIECI ZAMIESZKAŁE W MIEJSCOWOŚCI RABA WYŻNA

Z WYJĄTKIEM RÓL: SZCZYPTÓWKA, SUSKÓWKA, JARDUSIÓWKA, SAGŁÓWKA

DZIECI ZAMIESZKAŁE -NR 690-759 NALEŻĄ DO OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIELANCE.

OBWÓD SZKOŁY USTALONO ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 DO UCHWAŁY NR VII/40/2011RADY GMINY Z DNIA 28 KWIETNIA 2011R.

Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej będzie odbywać się w dniach 26.02.2024r.- 08.03.2024r.

Wzór wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły.

Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej – adres budynku –

Raba Wyżna nr 65.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej, mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej na wniosek rodziców ( opiekunów prawnych) po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Skip to content